Norðbúgvi.

Hagtøl Edit

Datum artiklar sidor
totalt
ändringar
totalt
ändringar
per sida
registrerade
användare
aktiva
användare
administra-
törer
% admini-
stratörer
2010-12-31 9 224 0 0
2011-03-08 23 282 2,239 7.94 583 3 0 0
2011-07-02 50 354 2,351 6.64 653 4 0 0
2011-10-12 60 386 2,421 6.27 709 6 0 0
2012-01-23 61 423 2,490 5.89 764 3 0 0
Nuvarande 9 558 3.475 6,23 2.218 1 1 0,05